Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đông Minh

Tiền Hải - Thái Bình